Kære samarbejdspartner,

Tak for samarbejdet!

For at vi kan få fakturaer hurtigt og korrekt igennem vores godkendelsesflow, herunder undgå betalingsforsinkelser, skal vi bede jer følge nedenstående vejledning.

Giver dette anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os på bogholderi@1927.dk.

Trin for trin

Fakturaer skal udstedes til det selskab fakturaen vedrører

Fakturaen skal påføres sagsnummer.

Fakturaen skal påføres rekvirent

og sendes til bogholderi@1927.dk

Vi tilstræber at levere en effektiv fakturabehandling og ønsker med denne vejledning at synliggøre vigtigheden af, at fakturaen udstedes til det korrekte selskab og at sagsnummer og rekvirent anføres korrekt, så vi kan imødegå forsinkelser.

Faktura og eventuelle underbilag bedes samlet i én PDF.

Eventuelle kontoudtog bedes ligeledes sendt til bogholderi@1927.dk

Vi gør brug af en elektronisk godkendelsesprocedure, som betyder, at der er mere end én godkender, vi skal derfor have fakturaen minimum 21 dage før forfald.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, bedes du kontakte rekvirenten eller den sagsansvarlige hos 1927 Estate.

 

“Vi respekterer tanker og tid hos de mennesker, vi omgiver os med”